«Coherence» og «Corrective justice» i norsk privatrett anno 2020

Lagdommer dr.juris Bjarte Askeland, Gulating Lagmannsrett, vil innlede om Ernest Weinribs teorier.

Foredraget søker via konfrontasjonen mellom Weinribs program og norsk privatrett å bringe en oppdatert analyse av teoretiske grunnforutsetninger i norsk privatrett anno 2020.

Lagdommer dr.juris Bjarte Askeland

.

Om temaet

Ernest Weinrib har gjennom flere årtier utviklet et rettsfilosofisk program for privatretten, opprinnelig inspirert av Aristoteles´ rettsfilosofi. I Weinribs program står begrepene «corrective justice» og «coherence» sentralt, men også relasjonen mellom privatrettens parter er en viktig integrert faktor. Weinribs tanker har blitt anvendt i en rekke monografier innenfor nyere nordisk rettsvitenskap.

I sitt foredrag vil Askeland undersøke hvilken relevans og fruktbarhet Weinribs ideer kan ha i dagens norske privatrett. Temaet berører blant annet den generelle rettsfilosofiske vendingen bort fra enstatsparadigmet, som for eksempel Hart´s «The Concept of Law» bygger på, til en rettsfilosofi som tar konsekvensen av nåtidens internasjonale innslag i de ulike nasjonale rettsordninger. Weinribs «idea of private law» er typisk enstatsorientert. Hvilke konsekvenser har den nevnte vendingen for relevansen og nytten av Weinribs program i norsk privatrett anno 2020? 

 

 

Publisert 13. aug. 2019 09:52 - Sist endret 27. apr. 2020 13:00