Midtveisevalueringer

Tid og sted: 29. nov. 2013 09:00 - 11:00, Rom 571, St. Olavs plass 5

Darren Christopher Read er stipendiat ved Institutt for privatrett og tilknyttet prosjektet Internet Governance 2.

Fredag 29. november 2013 presenterer han sitt doktorgradsprosjekt: "Net Neutrality and Regulation"

Tid og sted: 7. okt. 2013 10:30 - 12:00, Rom 340, St. Olavs plass 5

Irina Eidsvold Tøien er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Mandag 7. oktober 2013 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Kreativitet i utøvende kunstneres prestasjoner"

Tid og sted: 24. sep. 2013 09:00 - 11:30, Rom 571, St. Olavs plass 5

Marte Eidsand Kjørven er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Tirsdag 24. september 2013 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Beskyttelse av svake kontraktsparter som formål og reelt hensyn i avtale- og kontraktsretten - Belyst ved et spesialstudium av hensynet til investorbeskyttelse ved salg av finansielle instrumenter"

Tid og sted: 28. nov. 2012 13:30 - 15:30, Rom 340, Domus Nova, St. Olavs plass

Markus Jerkø er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Onsdag 28. november 2012 presenterer han sitt doktorgradsprosjekt "Rettslig bevisvurdering - dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse"

 

Tid og sted: 15. okt. 2012 09:15 - 11:00, Rom 360, Domus Nova, St. Olavs plass

Tore Fjørtoft er stipendiat ved Institutt for privatrett og knytt til forskargruppa for selskap, marknader, samfunn og miljø.

Måndag 15. oktober 2012 presenterer han sitt doktorgradsprosjekt ”Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak”.

Tid og sted: 14. mars 2012 09:00 - 10:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Marianne Jenum Hotvedt vil onsdag 14. mars 2012, kl. 09.00, presentere sin avhandling "Arbeidsgiverplikter".

Kommentator er professor Knut Kaasen, Nordisk Institutt for Sjørett. Veileder er professor Stein Evju. Biveileder er professor Alf Petter Høgberg.

Tid og sted: 8. mars 2012 13:00 - 14:00, Rom 360, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Olja Mironenko Enerstvedt vil torsdag 8. mars 2012, kl. 13.00, presentere sin avhandling "Data Protection and Security in Civil Aviation". Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk.

Kommentatorer er professor Erik Boe, Institutt for offentlig rett og professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett. Veileder er professor Dag Wiese Schartum.