Prøveforelesning: Olga Mironenko Enerstvedt

Master i rettsvitenskap Olga Mironenko Enerstvedt ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How does the EU 2016 PNR directive conform with data protection principles and the Norwegian interest theory?  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng

Publisert 9. juni 2016 12:18 - Sist endret 24. juni 2016 09:21