Privatrettssymposiet

Institutt for privatretts nyttårssymposium

Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett, og ble for første gang avholdt 11.–12. januar 2018.

Om Symposiet

Privatrettssymposiets formål er å styrke samvirket mellom rettsforskning og rettsliv på privatrettens område. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.