Privatrettssymposiet

Institutt for privatretts nyttårssymposium.

Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett.

Privatrettssymposiets formål er å styrke samvirket mellom rettsforskning og rettsliv på privatrettens område. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Privatrettssymposiet 2022

Neste symposium vil bli avholdt 13. og 14. januar 2022. 

Registrer din e-post for informasjon om fremtidige PS-arrangementer.