Privatrettssymposiet 2018

Institutt for privatretts nyttårssymposium.

Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett, og avholdes for første gang 2018.

Institutt for privatrett ønsker velkommen til Privatrettssymposiet 2018

Symposiet går over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Kort programoversikt

Privatrettssymposiet åpne sesjoner

To av Symposiets mest sentrale sesjoner - plenumssesjonene i Gamle festsal - er åpne for alle. Velkommen!

  • Internasjonalisering av formuesretten
    Torsdag 11.01 2018 kl. 10.15-12.00 - Gamle Festsal Justitieråd Johnny Herre (Högsta Domstolen, Sverige), Høyesterettsdommer Clement Endresen (Norges Høyesterett) og professor Kåre Lilleholt (Ifp)
     
  • Hagstrøms minneforelesning:  ”Obligationsrätt i Norden – nuläge och utmaningar”
    Fredag 12.01 2018 kl. 11.30-12.30, Gamle Festsal Justitieråd Johnny Herre (Högsta Domstolen, Sverige)

Torsdag 11. januar

Kl. 10.15 - 12.00 - Plenumssesjon:
Internasjonalisering av formuesretten

Kl. 12.00 - 13.00 - Lunsj

Kl. 13.00 - 16.30 - Fagspesifikk sesjon:
Alternativ 1: Berikelse / Ugrunnet vinning
Alternativ 2: Kontraktsansvar eller deliktsansvar?

Fredag 12. januar

Kl. 09.30 - 11.00 - Fagspesifikk sesjon:
Alternativ 1: Tolkning av standardkontrakter
Alternativ 2: Styremedlemmers ansvar for aksjeselskapers kapitalforvaltning

Kl. 11.30 - 12.30 - Plenumssesjon:
Hagstrøms minneforelesning

Festmiddag - Det Norske Videnskaps-Akademi

Symposiets festmiddag avholdes i Det Norske Videnskaps-Akademis ærverdige lokalere i Drammensveien 78. Middagen er åpen for alle Symposiets deltakere (påmelding/betaling påkrevd), og skal være en sosial institusjon og møteplass der deltakerne treffes og kan fortsette interessante diskusjoner ut i de små timer. Festmiddagen er også en anledning til å besøke en av landets viktigste akademiske institusjoner.

Velkommen!

Antrekk: Mørk dress.    

Deltakeravgift

Dag 1, torsdag 11.1. Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Dag 2, fredag 12.1. Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Etterutdanning

Symposiet søkes godkjent som etterutdanning for advokater. Husk å registrer din påmelding ved ankomst.


Merk at plenumssesjonene holdes i Gamle Festsal, mens de fagspesifikke sesjoner vil holdes i Professorboligen og Kjerka, Domus Media.

Husk å registrere din deltakelse senest 1. desember 2017. Begrenset antall plasser.

Publisert 18. sep. 2017 13:16 - Sist endret 10. jan. 2018 08:46