Privatrettssymposiet 2019

Velkommen til Privatrettssymposiet 2019 - Institutt for privatretts nyttårssymposium

Symposiet går over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Kort programoversikt

Torsdag 10. januar

Kl. 10.15 - 12.00 - Plenumssesjon:
Hvordan former domstolene formueretten?

Kl. 12.00 - 13.00 - Lunsj

Kl. 13.00 - 16.30 - Fagspesifikke sesjoner:
Alternativ 1: Passivitet
Alternativ 2: Bakgrunnsrett og avtalevilkår / EØS-rettens privatrettslige virkninger

Fredag 11. januar

Kl. 09.30 - 11.00 - Fagspesifikke sesjoner:
Alternativ 1: Regressvarianter i formueretten
Alternativ 2: EMK P1-1

Kl. 11.30 - 12.30 - Plenumssesjon:
Hagstrøms minneforelesning

Privatrettssymposiets åpne sesjoner

To av Symposiets mest sentrale sesjoner - plenumssesjonene i Gamle festsal - er åpne for alle. Velkommen!

  • Hvordan former domstolene formueretten?
    Torsdag 10.1.2019, kl. 10.15-12.00 - Gamle Festsal Justitieråd Svante Johansson (Högsta Domstolen, Sverige), Høyesterettsdommer Ingvald Falch (Norges Høyesterett) og professor Vibe Ulfbeck (Københavns Universitet)
     
  • Hagstrøms minneforelesning:  ”Avtaleloven § 36: En lille lovreform med vidtrækkende konsekvenser for nordisk avtalerett”
    Fredag 11.1.2019, kl. 11.30-12.30 - Gamle Festsal 
    Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)

Festmiddag i Professorboligen

Symposiets festmiddag avholdes i Professorboligen, Karl Johans gate 47. Middagen er åpen for alle Symposiets deltakere (påmelding/betaling påkrevd), og skal være en sosial institusjon og møteplass der deltakerne treffes og kan fortsette interessante diskusjoner ut i de små timer. Professorboligen er en av Universitetets offisielle representasjonsbygninger. Bygningen er fredet etter lov om kulturminner.

Velkommen!

Antrekk: Mørk dress.    

Deltakeravgift

Dag 1, torsdag 10.1. Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Dag 2, fredag 11.1. Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Festmiddag, torsdag 10.1. - kr. 1.250,- (Ingen ledige plasser)

Etterutdanning

Symposiet søkes godkjent som etterutdanning for advokater. Husk å registrer din påmelding ved ankomst.


Merk at plenumssesjonene holdes i Gamle Festsal, mens de fagspesifikke sesjoner vil holdes i Professorboligen og Kjerka, Domus Media.

Påmeldingsfrist 1. desember 2018. Begrenset antall plasser. Vi gjør oppmerksom på at fjorårets symposium ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen utløp. Vær derfor tidlig ute!

Publisert 8. okt. 2018 13:28 - Sist endret 9. jan. 2019 11:49