Privatrettssymposiet 2020

Velkommen til Privatrettssymposiet 2020 - Institutt for privatretts nyttårssymposium. 

Symposiet er spekket med dagsaktuelle rettslige temaer over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding). 

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Dagsaktuelle rettslige temaer i 2020 symposiet

Det er ikke bare trygderetten som invaderes av EØS-retten og internasjonale kilder – også i formueretten er rettskildebildet fullstendig forvandlet de siste tiårene. Hvordan skal lovgiver, domstoler og juriststanden forholde seg til dette? Vi behandler  ulike spørsmål som oppstår i kjølevannet av internasjonaliseringen, både metodiske utfordringer og materielle problemstillinger blant annet på verdipapirrettens og kontraktsrettens område.

Vi setter også fokus på en annen trend som skaper nye formuerettslige spørsmål, digitalisering. Vi ser på oppfølgning av GDPR, problemstillinger knyttet til kunstig intelligens og noe som kan ses på som et økende samfunnsproblem; misbruk av Bank-Id.

Kort programoversikt

Torsdag 9. januar

10.15-12.00   Plenumssesjon, Gamle Festsal

Åpning av symposiet ved Instituttleder John Asland, Institutt for privatrett

Rettsdannelse på formuerettens område – «samspillsmodellen» under lupen

12.00 - 13.00 - Lunsj

13.00 - 16.30 - Fagspesifikke sesjoner
Alternativ 1: Formuerett – digitaliserte markeder (Kjerka)

 • Fri informasjon, eller fri næringsvirksomhet?
 • GDPR ett år etter – hvilken betydning har det faktisk hatt for private aktørers atferd?
 • Et digitalisert finansmarked – familierettslige, avtalerettslige og erstatningsrettslige implikasjoner etter svindel

Alternativ 2: Formuerett - Europeisering (Professorboligen)

 • Europeisert verdipapirrett og tradisjonell formuerett
 • Norsk kommersiell kontraktsrett – under press fra EU/EØS-retten?

Fredag 10. januar

09.30 - 11.00 - Fagspesifikke sesjoner
Alternativ 1: Kunstig intelligens – et kunstig rettslig problem? (Kjerka)
Alternativ 2: Lovvalg i norsk rett – belyst gjennom alminnelig     formuerett, arbeidsrett, familierett og arverett (Professorboligen)

11.30 - 12.30 - Plenumssesjon
Hagstrøms minneforelesning

«Den forsvunne lovgjevaren. Om behovet for lovgjeving i den sentrale privatretten», professor emeritus Kåre Lilleholt, Ifp
 

Privatrettssymposiets åpne sesjoner

To av Symposiets mest sentrale sesjoner - plenumssesjonene i Gamle festsal - er åpne for alle. Krever ikke påmelding.

Torsdag 9. januar 2020

10.15-12.00   Plenumssesjon, Gamle Festsal

 • Åpning av symposiet ved Instituttleder John Asland, Ifp

  Rettsdannelse på formuerettens område – «samspillsmodellen» under lupen

Fredag 10. januar 2020

11.30-12.30 - Gamle Festsal 

 • Hagstrøms minneforelesning

  «Den forsvunne lovgjevaren. Om behovet for lovgjeving i den sentrale privatretten», professor emeritus Kåre Lilleholt, Ifp

Festmiddag i Professorboligen

Symposiets festmiddag avholdes i Professorboligen, Karl Johans gate 47. Middagen er åpen for alle Symposiets deltakere (påmelding/betaling påkrevd), og er en møteplass der deltakerne treffes og kan fortsette interessante diskusjoner ut i de små timer. Professorboligen er en av Universitetets offisielle representasjonsbygninger. Bygningen er fredet etter lov om kulturminner.

Antrekk: Mørk dress.    

Deltakeravgift

Dag 1, torsdag 09.01: Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Dag 2, fredag 10.01:   Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Festmiddag, torsdag 09.01:                           kr. 1 300,- 


Merk at plenumssesjonene holdes i Gamle Festsal, mens de fagspesifikke sesjoner vil holdes i Professorboligen og Kjerka, Domus Media.

Påmeldingsfrist 1. desember 2019. Begrenset antall plasser. Vi gjør oppmerksom på at fjorårets symposium ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen utløp. Vær derfor tidlig ute!

Publisert 11. okt. 2019 08:28 - Sist endret 22. okt. 2021 12:50