Styre- og rådsmedlemmer

Styremedlemmer 2018 (-):

 • Birgitte Hagland (leder)
 • John Asland
 • Herman Bruserud
 • Margrethe Buskerud Christoffersen
 • Harald Irgens-Jensen
 • Tobias Mahler
 • Johan Mulder
 • Inger Berg Ørstavik
 • Eirik Østerud
 • Marte Eidsand Kjørven

Spesialrådgiver 2018 (-):

 • Professor dr.juris Kåre Lilleholt
   

Rådsmedlemmer 2018 (-):

 • Advokat dr. juris. Are Stenvik (leder)
 • Kommuneadvokaten i Oslo Hanne Harlem
 • Høyesterettsdommer Arne Ringnes
 • Advokat dr. juris Amund Bjøranger Tørum.
Publisert 27. juni 2017 12:18 - Sist endret 25. jan. 2018 11:04