Prøveforelesninger

Tidligere

Tid og sted: 6. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal aspects of the use of proxy advisors

Tid og sted: 23. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of choice of forum and choice of law clauses in cloud contracts by businesses, consumers and governments

Tid og sted: 16. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal homogeneity after 25 year EEA - status, challenges and solutions  

Tid og sted: 6. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:1511:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

‘The law is not a matter of existence only, but also a matter of interpretation. International law as understood by one country is not necessarily the same as that understood by another country. From this flows the principle of self-interpretation and self-appreciation, according to which “each State establishes for itself its legal situation vis-à-vis other States”’. P. Weil, ‘The Court Cannot Conclude Definitively … Non Liquet Revisited’ (1997) 109 Columbia Journal of Transnational Law 109, 119. Is there in international law a principle of self-interpretation and self-appreciation?

 

Tid og sted: 22. jan. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Gøril Bjerkan ved institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere

Tid og sted: 7. nov. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk fremstilling av EU-domstolens rettspraksis i Laval-kvartetten

 

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:1511:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

 

Tid og sted: 31. mai 2018 10:1511:00, Auditorium 4. 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: GDPR - how will it affect the business models of Google and facebook?

Tid og sted: 12. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Opplysningsplikt i løpende kommersielle kontraktsforhold

Tid og sted: 30. jan. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning.

Tid og sted: 1. des. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development and consolidation of state immunity in international law

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Uttrykksfriheten i arbeidsretten. En komparasjon mellom Sverige og Norge

Tid og sted: 26. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Om gjenoppliving og betaling av foreldet fordring.

Tid og sted: 27. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.

Tid og sted: 11. juni 2015 11:1512:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ageism beyond employment - the relevance of EU legislation (with reference to proposal COM (2008) 426)

Tid og sted: 9. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og sted: 30. jan. 2015 10:1511:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 23. juni 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Tore Fjørtoft avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samvirkeforetak og fusjon med, og overtakelse av, forskjellige foretaksformer under EU-retten.  

Tid og sted: 7. nov. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Forholdet mellom det tradisjonelle kontraktsmedhjelperansvaret og kontrollansvarets regler om ansvar for ansatte, leverandører og andre medhjelpere".

Tid og sted: 6. juni 2013 09:1511:00, Auditorium 14, Domus Biblioteca

Gunnar Nordèn avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

"Om den materielle sannhets prinsipp i norsk straffeprosess"

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

"Rettsfunksjonell analyse."

Tid og sted: 7. juni 2012 16:1517:00, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann

Tid og sted: 16. mai 2012 10:1511:00, Auditotium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Adgangen etter EØS-rettens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte til å revidere kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører som følge av en uventet utvikling