Prøveforelesninger

Tidligere

Tid og sted: 7. nov. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk fremstilling av EU-domstolens rettspraksis i Laval-kvartetten

 

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:15 - 11:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

 

Tid og sted: 31. mai 2018 10:15 - 11:00, Auditorium 4. 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: GDPR - how will it affect the business models of Google and facebook?

Tid og sted: 12. apr. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Opplysningsplikt i løpende kommersielle kontraktsforhold

Tid og sted: 30. jan. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning.

Tid og sted: 1. des. 2017 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development and consolidation of state immunity in international law

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Uttrykksfriheten i arbeidsretten. En komparasjon mellom Sverige og Norge

Tid og sted: 26. aug. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Om gjenoppliving og betaling av foreldet fordring.

Tid og sted: 27. okt. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.

Tid og sted: 11. juni 2015 11:15 - 12:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ageism beyond employment - the relevance of EU legislation (with reference to proposal COM (2008) 426)

Tid og sted: 9. juni 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og sted: 30. jan. 2015 10:15 - 11:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:15 - 11:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 23. juni 2014 10:15 - 11:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Tore Fjørtoft avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samvirkeforetak og fusjon med, og overtakelse av, forskjellige foretaksformer under EU-retten.  

Tid og sted: 7. nov. 2013 10:15 - 11:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Forholdet mellom det tradisjonelle kontraktsmedhjelperansvaret og kontrollansvarets regler om ansvar for ansatte, leverandører og andre medhjelpere".

Tid og sted: 6. juni 2013 09:15 - 11:00, Auditorium 14, Domus Biblioteca

Gunnar Nordèn avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

"Om den materielle sannhets prinsipp i norsk straffeprosess"

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

"Rettsfunksjonell analyse."

Tid og sted: 7. juni 2012 16:15 - 17:00, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann

Tid og sted: 16. mai 2012 10:15 - 11:00, Auditotium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Adgangen etter EØS-rettens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte til å revidere kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører som følge av en uventet utvikling

Tid og sted: 18. jan. 2012 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reuch  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Hvilken betydning har internasjonale regler for norsk rovviltforvaltning, og ville EUs regelverk gjøre noen forskjell?"

Tid og sted: 4. nov. 2010 16:15 - 17:00, Auditorium 13, Domus Media

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The contract element in company law.

Tid og sted: 21. okt. 2010 10:15 - 11:00, Teologisk eksamenssal

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europarettens betydning ved behandling av opplysninger om enkeltmenneskers helse.

Tid og sted: 2. sep. 2010 16:15 - 17:00, Teologisk eksamenssal, DA

LL.M.  Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Body-Scanning: The Privacy Issues and How to Regulate Them.

Tid og sted: 31. aug. 2010 16:15 - 17:00, Auditorium 4, DA

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:The Lawyer in 2020.

Tid og sted: 19. aug. 2010 16:15 - 17:00, Auditorium 4, DA

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Ansvarssystemet i Draft Common Frame of Reference (DCFR) book 6".