Prøveforelesning Marianne Reusch

Cand.jur. Marianne Reuch  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Hvilken betydning har internasjonale regler for norsk rovviltforvaltning, og ville EUs regelverk gjøre noen forskjell?"

Tid og sted for disputas

Leder av prøveforelesningen

Prodekan for forskning Professor Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo

Publisert 4. jan. 2012 16:10 - Sist endret 4. jan. 2012 16:24