Prøveforelesning Janicke Wiggen

Cand.jur. Janicke Wiggen  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Adgangen etter EØS-rettens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte til å revidere kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører som følge av en uventet utvikling

Janicke Wiggen

Foto: Terje Borud

Tid og sted for disputas

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Professor Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo

Publisert 2. apr. 2012 14:47 - Sist endret 25. okt. 2013 14:10