Prøveforelesninger - Side 2

Tid og sted: 30. jan. 2015 10:1511:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 23. juni 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Tore Fjørtoft avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samvirkeforetak og fusjon med, og overtakelse av, forskjellige foretaksformer under EU-retten.  

Tid og sted: 7. nov. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Forholdet mellom det tradisjonelle kontraktsmedhjelperansvaret og kontrollansvarets regler om ansvar for ansatte, leverandører og andre medhjelpere".

Tid og sted: 6. juni 2013 09:1511:00, Auditorium 14, Domus Biblioteca

Gunnar Nordèn avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

"Om den materielle sannhets prinsipp i norsk straffeprosess"

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

"Rettsfunksjonell analyse."

Tid og sted: 7. juni 2012 16:1517:00, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann

Tid og sted: 16. mai 2012 10:1511:00, Auditotium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Adgangen etter EØS-rettens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte til å revidere kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører som følge av en uventet utvikling

Tid og sted: 18. jan. 2012 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reuch  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Hvilken betydning har internasjonale regler for norsk rovviltforvaltning, og ville EUs regelverk gjøre noen forskjell?"

Tid og sted: 4. nov. 2010 16:1517:00, Auditorium 13, Domus Media

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The contract element in company law.

Tid og sted: 21. okt. 2010 10:1511:00, Teologisk eksamenssal

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europarettens betydning ved behandling av opplysninger om enkeltmenneskers helse.

Tid og sted: 2. sep. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, DA

LL.M.  Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Body-Scanning: The Privacy Issues and How to Regulate Them.

Tid og sted: 31. aug. 2010 16:1517:00, Auditorium 4, DA

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:The Lawyer in 2020.

Tid og sted: 19. aug. 2010 16:1517:00, Auditorium 4, DA

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Ansvarssystemet i Draft Common Frame of Reference (DCFR) book 6".

Tid og sted: 10. juni 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

LLM Maryke Silalahi Nuth ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Software contracts: The interplay between the definition of the contract object and the agreed specifications, price and schedule.

Tid og sted: 7. juni 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, DA

Cand.jur Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ordrebekreftelsens rettslige funksjon.

Tid og sted: 31. mai 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Judicial review of Commission competition decisions and Article 6 ECHR.

Tid og sted: 29. apr. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

Cand.jur Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:"Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler."

Tid og sted: 26. mars 2010 09:15, Gamle festsal

Cand.jur Thomas Olsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Personvern – ord eller realitet ved håndhevelse av personvernretten. Norsk og internasjonal utvikling (f.eks ”breach notification")”.

Tid og sted: 26. nov. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal Domus Academica, Karl Johans gt. 47

Cand.jur Herman Bruserud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Håndtering av forretningshemmeligheter i kontraktsforhold"

Tid og sted: 20. aug. 2009 16:15, Theologisk ekasmenssal DA

cand.jur Thomas Rieber-Mohn ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan opphavsretten lære noe fra den tingsrettslige allemannsretten når det gjelder utforming og forståelse av de opphavsrettslige låneregler?

Tid og sted: 4. mai 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, DA

LLM Edward T. Canuel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exemption clauses in a comparative perspective

Tid og sted: 29. jan. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Torunn Elise Kvisberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Haagkonvensjonen (2000) om beskyttelse av voksne over grensene. Betraktninger rundt Norges eventuelle ratifisering av konvensjonen.

Tid og sted: 6. nov. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Harald Irgens-Jensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En framstilling og vurdering av adgangen til å få tilkjent kompensasjon for annet enn økonomisk tap som følge av kontraktbrudd

Tid og sted: 23. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

LLM Susan Schiavetta ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Data protection and passenger data transfer by airlines to home or third country governments

Tid og sted: 16. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. John Asland ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Passivitet som bortfallsgrunn for forpliktelser og ervervsgrunn for rettigheter i familie- og arveretten