Prøveforelesninger - Side 2

Tid og sted: 7. juni 2010 16:15 - 17:00, Teologisk eksamenssal, DA

Cand.jur Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ordrebekreftelsens rettslige funksjon.

Tid og sted: 31. mai 2010 16:15 - 17:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Judicial review of Commission competition decisions and Article 6 ECHR.

Tid og sted: 29. apr. 2010 16:15 - 17:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

Cand.jur Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:"Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler."

Tid og sted: 26. mars 2010 09:15, Gamle festsal

Cand.jur Thomas Olsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Personvern – ord eller realitet ved håndhevelse av personvernretten. Norsk og internasjonal utvikling (f.eks ”breach notification")”.

Tid og sted: 26. nov. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal Domus Academica, Karl Johans gt. 47

Cand.jur Herman Bruserud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Håndtering av forretningshemmeligheter i kontraktsforhold"

Tid og sted: 20. aug. 2009 16:15, Theologisk ekasmenssal DA

cand.jur Thomas Rieber-Mohn ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan opphavsretten lære noe fra den tingsrettslige allemannsretten når det gjelder utforming og forståelse av de opphavsrettslige låneregler?

Tid og sted: 4. mai 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, DA

LLM Edward T. Canuel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exemption clauses in a comparative perspective

Tid og sted: 29. jan. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Torunn Elise Kvisberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Haagkonvensjonen (2000) om beskyttelse av voksne over grensene. Betraktninger rundt Norges eventuelle ratifisering av konvensjonen.

Tid og sted: 6. nov. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Harald Irgens-Jensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En framstilling og vurdering av adgangen til å få tilkjent kompensasjon for annet enn økonomisk tap som følge av kontraktbrudd

Tid og sted: 23. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

LLM Susan Schiavetta ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Data protection and passenger data transfer by airlines to home or third country governments

Tid og sted: 16. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. John Asland ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Passivitet som bortfallsgrunn for forpliktelser og ervervsgrunn for rettigheter i familie- og arveretten

Tid og sted: 10. juni 2008 16:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand. jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Vil det kunne oppstå behov for sivil ulydighet innenfor en rettsordning, dersom denne ikke anerkjenner urimelige rettsavgjørelser som "gjeldende rett"?

Tid og sted: 10. juni 2008 15:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand.jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheter mellom universalisme og kulturrelativisme

Tid og sted: 23. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Mangler og ugyldighet ved virksomhetsoverdragelser som reguleres av aksjelovene

Tid og sted: 23. apr. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepers betydning i formuerettslig teori og rettsanvendelse

Tid og sted: 3. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Klientkonto

Tid og sted: 3. apr. 2008 16:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: EF-domstolen som rettsutvikler i formueretten