Prøveforelesninger - Side 3

Tid og sted: 10. juni 2008 16:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand. jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Vil det kunne oppstå behov for sivil ulydighet innenfor en rettsordning, dersom denne ikke anerkjenner urimelige rettsavgjørelser som "gjeldende rett"?

Tid og sted: 10. juni 2008 15:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand.jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheter mellom universalisme og kulturrelativisme

Tid og sted: 23. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Mangler og ugyldighet ved virksomhetsoverdragelser som reguleres av aksjelovene

Tid og sted: 23. apr. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepers betydning i formuerettslig teori og rettsanvendelse

Tid og sted: 3. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Klientkonto

Tid og sted: 3. apr. 2008 16:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: EF-domstolen som rettsutvikler i formueretten