Prøveforelesning: Herbjørn Andresen

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europarettens betydning ved behandling av opplysninger om enkeltmenneskers helse.

Tid og sted for disputasen

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen.

 
 

Publisert 7. okt. 2010 08:55 - Sist endret 1. nov. 2012 10:17