Prøveforelesning: Basang Wangdui

Master of Laws Basang Wangdui  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of the purpose of the company and its impact on the corporate governance discussion  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

 

Publisert 6. nov. 2019 16:03 - Sist endret 3. des. 2019 14:04