Prøveforelesning: Basang Wangdui

Master of Laws Basang Wangdui  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

 

Publisert 6. nov. 2019 16:03 - Sist endret 6. nov. 2019 16:03