Prøveforelesning: Herman Bruserud

Cand.jur Herman Bruserud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Håndtering av forretningshemmeligheter i kontraktsforhold"

Tid og sted for disputasen

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/disputaser/bruserud_herman.html

Publisert 5. jan. 2010 10:21 - Sist endret 23. jan. 2020 14:02