Prøveforelesning: Hedvig Bugge Reiersen

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted for disputasen

 

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg
 

Publisert 13. aug. 2014 15:13 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46