Prøveforelesning: Edward T. Canuel

LLM Edward T. Canuel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exemption clauses in a comparative perspective

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gørill Arnesen.

Publisert 17. apr. 2009 09:49 - Sist endret 23. jan. 2020 13:58