Prøveforelesning: Caroline Bang Stordrange

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Opplysningsplikt i løpende kommersielle kontraktsforhold

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 19. mars 2018 16:10 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46