Prøveforelesning: Sjur Swensen Ellingsæter

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The European deposit insurance scheme and the future of national bank insolvency law

 

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Vibeke Blaker Strand

 

Publisert 14. jan. 2020 15:23 - Sist endret 27. jan. 2020 15:34