Prøveforelesning: Erlend Eriksen Gjein

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aksjeselskapers samfunnsansvar

Tid og sted for disputasen

Leder av disputasen

Prodekan Alf Petter Høgberg

 

Publisert 5. nov. 2019 14:06 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46