Prøveforelesning: Katrine Kjærheim Fredwall

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 14. mai 2019 10:59 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46