Prøveforelesning: Gina Bråthen

Cand.jur. Gina Bråthen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Forholdet mellom det tradisjonelle kontraktsmedhjelperansvaret og kontrollansvarets regler om ansvar for ansatte, leverandører og andre medhjelpere".

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Publisert 23. okt. 2013 14:58 - Sist endret 23. okt. 2013 15:06