Prøveforelesning: Giuseppe Bianco

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development and consolidation of state immunity in international law

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen


 

Publisert 25. okt. 2017 15:42 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46