Prøveforelesning: Gøril Bjerkan

Gøril Bjerkan ved institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Johan Asland

 

Publisert 19. des. 2018 15:30 - Sist endret 21. jan. 2019 11:06