Prøveforelesning: Katrine Broch Hauge

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

 

 

Publisert 13. mai 2015 17:40 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46