Prøveforelesning: Marte Eidsand Kjørven

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Om gjenoppliving og betaling av foreldet fordring.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen

Publisert 11. aug. 2016 11:17 - Sist endret 11. aug. 2016 11:17