Prøveforelesning: Linn Cecilie Anker-Sørensen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal aspects of the use of proxy advisors

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder John Asland


 

Publisert 20. aug. 2019 14:14 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46