Prøveforelesning: Yue Liu

LL.M.  Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Body-Scanning: The Privacy Issues and How to Regulate Them.

Tid og sted for disputasen

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen.

 
 

Publisert 16. aug. 2010 10:03 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46