Prøveforelesning: Tobias Mahler

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:The Lawyer in 2020.

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen.

 
 

Publisert 12. aug. 2010 14:37 - Sist endret 23. jan. 2020 13:58