Prøveforelesning: Marianne Jenum Hotvedt

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Trygve Bergsåker

 

Publisert 26. mai 2015 11:21 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46