Prøveforelesning: Markus Jerkø

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Trygve Bergsåker

 

Publisert 15. jan. 2015 13:55 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46