Prøveforelesning: Melanie Hack

Melanie Hack ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ageism beyond employment - the relevance of EU legislation (with reference to proposal COM (2008) 426)

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Trygve Bergsåker

Publisert 28. mai 2015 15:31 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46