Prøveforelesning: Anders Mikelsen

Cand.jur Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ordrebekreftelsens rettslige funksjon.

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen. 
 

Publisert 26. mai 2010 09:53 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46