Prøveforelesning: Anders Mikelsen

Cand.jur Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ordrebekreftelsens rettslige funksjon.

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen. 
 

Publisert 26. mai 2010 09:53 - Sist endret 1. nov. 2012 10:18