Prøveforelesning: Milos Novovic

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: GDPR - how will it affect the business models of Google and facebook?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Trygve Bergsåker


 

Publisert 7. mai 2018 13:20 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46