Prøveforelesning: Marie Nesvik

Cand. jur Marie Nesvik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

 

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg
 

Publisert 22. aug. 2018 14:17 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46