Prøveforelesning: Thomas Olsen

Cand.jur Thomas Olsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Personvern – ord eller realitet ved håndhevelse av personvernretten. Norsk og internasjonal utvikling (f.eks ”breach notification")”.

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon

Kontakt Ørnulf Kristiansen.
 

Publisert 12. mars 2010 14:09 - Sist endret 23. jan. 2020 13:58