Prøveforelesning: Inger Berg Ørstavik

Cand.jur Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:"Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler."

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon

Kontakt Ørnulf Kristiansen.
 

Publisert 19. apr. 2010 09:57 - Sist endret 23. jan. 2020 13:58