Prøveforelesning: Eirik Østerud

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Judicial review of Commission competition decisions and Article 6 ECHR.

Tid og sted for disputasen

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen

 
 

Publisert 12. mai 2010 12:58 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46