Prøveforelesning: Thomas Rieber-Mohn

cand.jur Thomas Rieber-Mohn ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan opphavsretten lære noe fra den tingsrettslige allemannsretten når det gjelder utforming og forståelse av de opphavsrettslige låneregler?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ørnulf Kristiansen.

Publisert 10. aug. 2009 10:12 - Sist endret 23. jan. 2020 13:58