Prøveforelesning: Alexander Næss Skjønberg

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng


 

Publisert 3. jan. 2018 14:34 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46