Prøveforelesning: Bjarte Thorson

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Ansvarssystemet i Draft Common Frame of Reference (DCFR) book 6".

Tid og sted for disputasen

 

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen.


 

Publisert 14. juli 2010 09:59 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46