Prøveforelesning: Irina Eidsvold Tøien

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Trygve Bergsåker

Publisert 13. okt. 2015 11:13 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46