Prøveforelesning: Margrét Vala Kristjánsdóttir

Margrét Vala Kristjánsdóttir avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal homogeneity after 25 year EEA - status, challenges and solutions  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen

 

Publisert 5. aug. 2019 15:02 - Sist endret 5. aug. 2019 15:05