Prøveforelesning: Andreas Van den Heuvel

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk fremstilling av EU-domstolens rettspraksis i Laval-kvartetten

 

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 11. okt. 2018 12:06 - Sist endret 25. okt. 2018 10:02