Prøveforelesning: Emily Weitzenboeck

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The contract element in company law.

Tid og sted for disputasen

For mer informasjon kontakt Ørnulf Kristiansen.

 

Publisert 18. okt. 2010 13:24 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46