Prøveforelesning: Kurt Weltzien

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Uttrykksfriheten i arbeidsretten. En komparasjon mellom Sverige og Norge

Tid og sted for disputasen

 


 

Publisert 23. aug. 2016 13:44 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46