Prøveforelesning: Yuliya Chernykh

Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How should arbitration institutions and investment tribunals deal with problems associated with application of municipal law to contract interpretation?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforlesningen

Dekan Ragnhild Hennum

 

Publisert 23. jan. 2020 15:28 - Sist endret 12. feb. 2020 10:31