Nye sivilrettslige regler for roboter og kunstig intelligens?

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Professor Tobias Mahler, Institutt for privatrett, vil innlede.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om temaet

EU-parlamentet vedtok i 2017 en resolusjon om sivilrettslige regler for roboter og kunstig intelligens. Ikke alle forslag i denne er av privatrettslig karakter, men det nevnes bla erstatningsregler og muligheten for å åpne for nye juridiske personer (eller "elektroniske personer"). Kommisjonens reaksjon har så langt vært mer tilbakeholden, men den har oppnevnt ulike arbeidsgrupper og publisert en erklæring om "Artificial Intelligence (ai) for Europe". Behøver vi nye regler for å håndtere en fremtid der roboter og ai spiller en stadig viktigere rolle? I så fall, hva slags regler behøves?

Publisert 27. sep. 2018 08:58 - Sist endret 26. apr. 2019 10:50