Hva er nytt i den nye arveloven?

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Innledning ved professor John Asland, Institutt for privatrett.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om temaet

Innleder vil gå igjennom hovedpunktene i ny arvelov, men vil legge mest vekt på spørsmål hvor det blir endringer sammenlignet med dagens lov.

Viktige punkter som vil diskuteres er blant annet:

  • Pliktdel
  • Uskifte
  • Avkortning
  • Internasjonal privatrett

Om innleder

John Asland er for tiden instituttbestyrer ved Institutt for privatrett og ansvarlig faglærer i arverett. 

 

 

 

Publisert 13. mars 2019 09:44 - Sist endret 6. mai 2019 10:58